Yrityksellä on vastuu myös pakkauksista

Pakkausten tuottajia ovat tuotteidensa pakkaajat ja pakattujen tuotteiden maahantuojat. Yritys voi siirtää pakkaustensa lakisääteisen tuottajavastuun tuottajayhteisölle.

Yrityksellä on vastuu myös pakkauksista© Orion Oyj

Pakkausten tuottajavastuulainsäädäntö

Tuottajan vastuu pakkaustensa jätehuollosta ja hyötykäytöstä koskee kaikkia pakkaajia ja pakattujen tuotteiden maahantuojia joiden liikevaihto on vähintään miljoona euroa.

Pakkausten tuottajavastuu perustuu jätelakiin (646/2011) sekä valtioneuvoston asetukseen pakkauksista (518/2014).

Lainsäädäntö asettaa mm. seuraavat vaatimukset muovipakkausten tuottajille:

 • Vuoden 2016 jälkeen pantittomia
  muovipakkauksia tulee kierrättää 16 % ja vuoden 2020 jälkeen 22 %
 • Uusi EU lainsäädäntö edellyttää kansallista 50 % kierrätystasoa
  vuonna 2025, pantilliset muovipakkaukset mukaan lukien. Suomen Uusiomuovi vastaa tavoitteen saavuttamisesta pantittomien pakkausten osalta omalla POLKU 
  2025 ohjelmallaan
  , josta voit lukea täältä
 • Kuluttajapakkauksille pitää järjestää valtakunnallisesti vähintään 500 alueellista keräyspistettä, joihin muovipakkauksia saa veloituksetta viedä
 • Yrityspakkauksille pitää järjestää valtakunnallisesti vähintään 30 vastaanottoterminaalia, joihin yritys saa veloituksessa viedä käytettyjä pakkauksia
 • Pakkausten kierrätyksen ja uudelleenkäytön eduista sekä vastaanottopisteiden sijainnista pitää viestiä käyttäjille

Tuottaja voi hoitaa tuottajavastuuvelvoitteensa joko liittymällä tuottajayhteisöön tai tekemällä hakemuksen Pirkanmaan ELY-keskukseen tuottajarekisteriin. Tuottajayhteisöön liittymällä tuottaja siirtää lain tarkoittamat velvoitteet tuottajayhteisölle, joka hoitaa vastaanottoverkoston ja kierrätyksen yhteisesti kaikkien puolesta.

Uudet EU jäte- ja pakkausdirektiivit ovat astuneet voimaan kesällä 2018 ja ne on harmonisoitava kansalliseen lainsäädäntöömme kesään 2020 mennessä. Valmistelutyö on tällä hetkellä menossa.  

Mikä voi muuttua?

EU direktiivistä tulevia muutoksia 50 % kierrätystavoitteen lisäksi ovat mm.

 • tuottajavastuu
  koskee jatkossa kaikkia yrityksiä – 1 ME liikeraja poistuu
 • kierrätyksen
  laskentapiste siirtyy kohti uusiomuovin valmistusta
 • tuottajien
  kustannusvastuu on pakkausten erilliskeräyksen kustannuksista jatkossa 100 % -
  erikoissäännöt mahdollistavat vähintään 80 % osuudenkin
 • tuottajien
  vuosittaisille kierrätysmaksuille tulee pakollinen porrastus mm.
  kierrätettävyyden, kestävyyden ja uudelleenkäytettävyyden mukaan
 • etäkaupan kustannusvastuuta
  halutaan lisätä mahdollistamalla ns, ”valtuutettu edustaja”

Päivitämme tiedot uudesta läinsäädännöstä, kun se on eduskunnassa hyväksytty, todennäköisesti kesällä 2020. Työryhmämietintöön pääset tästä.