Suomen Uusiomuovi Oy

Suomen Uusiomuovi Oy on muovipakkausten virallinen tuottajayhteisö, jonka tehtävänä on vastata yli 2 700 yrityksen lainmukaisen pakkausten tuottajavastuun toteutuksesta. Päätehtäviin kuuluvat tällä hetkellä muovipakkausten keräysverkoston ja kierrätyksen järjestäminen sekä pakkausten kierrätettävyyden edistäminen. Tulevaisuudessa tuottajavastuutoiminta laajenee kaikkiin pakkausmateriaaleihin.

Suomen Uusiomuovi Oy

Kierrätysmaksuilla kustannetaan keräys- ja kierrätystoiminta

Yrityksen toiminta rahoitetaan yli 2 700 tuottajayritykseltä tulevien kierrätysmaksujen kautta. Tuottaja ilmoittaa Rinki Oy:lle alkuvuodesta kaikkien pakkausten osalta edellisen vuoden pakkausmääränsä ja Rinki Oy laskuttaa tuottajayhteisön hyväksymän kierrätysmaksun. Rinki Oy tilittää tuottajayhteisöille näille kuuluvan osuuden.

Ennakkotiedot vuoden 2023 kierrätysmaksuista julkaistu uutisena 23.6.2022


Muovipakkausten osalta vuoden 2022 kierrätysmaksut ovat:

Kuluttajapakkaukset                 182 €/t

Yrityspakkaukset                         68 €/t

Vastaavasti muovipakkausten vuoden 2021 kierrätysmaksut olivat:

Kuluttajapakkaukset                 234  €/t
Yrityspakkaukset                          84 €/t

Pakkausten ilmoitusmenettelystä löytyy lisätietoa www.rinkiin.fi sivuilta. Kierrätysmaksut löytyvät myös Ringin sivuilta.

Tuottajilta tulevilla maksuilla katetaan lainvaatimat toiminnot:

 • kuluttajille tarkoitetun Rinki-ekopisteverkoston
  kustannukset, jotka sisältävät mm. keräysastiakustannukset,
  tyhjennyskustannukset, siivoukset sekä yleisen viestinnän ja neuvonnan
 • kotitalouksien kiinteistökeräyksen osalta vastaanotto terminaaleissamme
 • kuluttajajätteen kierrätys ja hyödyntäminen
  Fortumin laitoksella Riihimäellä tai ulkomailla olevilla lajittelu- ja
  kierrätyslaitoksilla
 • yritysten pakkauksille yli 60 terminaalin verkosto, jonka kustannukset sisältävät terminaalipalvelut, jätteen kierrätyksen ja palveluun liittyvän viestinnän
 • yrityspakkausten kierrätyksen raportointi ja
  edistäminen.


Suomen Uusiomuovi Oy ei harjoita jätteenkuljetustoimintaa tai muutoin kilpaile toimivien kierrätysjärjestelmien kanssa. Yrityksellä ei ole omaa uusiomuovin valmistusta.

Pakkausmääritelmä

Pakkaus on määritelty valtioneuvoston asetuksessa nro 518/2014 ja sen liitteessä.

Pakkaus säilyttää ja suojaa tuotetta, mahdollistaa tuotteen käsittelyn ja kuljetuksen tuottajalta kuluttajalle tai muulle käyttäjälle. Pakkaus antaa tietoja tuotteesta, myy ja markkinoi sekä helpottaa tuotteen esillepanoa myymälässä. Kaikki pakkausta vahvistavat tai siihen liitetyt osatkin, esimerkiksi etiketit, ovat pakkauksia. Lisäksi mikä tahansa tuote tai kertakäyttötuote, joka täyttää yhdenkin pakkauksen tehtävistä, on pakkaus.

Lisää pakkausmääritelmiä

Pakkausmerkinnät ja muovilajit

Pakkausten Materiaalien Tunnistusjarjestelman
169KB, päivitetty 2.10.2019

EU-vaatimuksien mukaisia muutoksia ollaan siirtämässä pakkauskeräykseen liittyvään lainsäädäntöön.