Suomen Uusiomuovi Oy

Suomen Uusiomuovi Oy on muovipakkausten virallinen tuottajayhteisö, jonka tehtävänä on vastata yli 2 700 yrityksen lainmukaisen pakkausten tuottajavastuun toteutuksesta. Päätehtäviin kuuluvat muovipakkausten keräysverkoston ja kierrätyksen järjestäminen sekä pakkausten kierrätettävyyden edistäminen.

Suomen Uusiomuovi Oy

Käytöstä poistettavat muovipakkaukset kerätään ja viedään jatkojalostettavaksi Ekokemin Muovijalostamoon Riihimäelle

Vesa Soini (vesa.soini a uusiomuovi.fi), 7.9.2016

Tuottajavastuun mukaisia käytettyjen muovipakkausten virtoja syntyy yritystoiminnasta ja kuluttamisesta.

Kuluttajien käytetyt muovipakkaukset kerätään RINKI-ekopisteverkoston kautta, yritystoiminnasta syntyvät pakkaukset puolestaan kerätään Suomen Uusiomuovi Oy:n terminaaliverkostoon.

Ammattimaisesti kerättäviä kuluttajien muovipakkauksia varten järjestetään tarvittaessa täydentäviä vastaanottopisteitä.

Kuluttajapakkausten keräyksestä voit lukeaa lisää täältä.
Yritystoiminnan muovipakkauksista lue lisää täältä.

 Takaisin