Suomen Uusiomuovi Oy

Suomen Uusiomuovi Oy on muovipakkausten virallinen tuottajayhteisö, jonka tehtävänä on vastata yli 2 700 yrityksen lainmukaisen pakkausten tuottajavastuun toteutuksesta. Päätehtäviin kuuluvat muovipakkausten keräysverkoston ja kierrätyksen järjestäminen sekä pakkausten kierrätettävyyden edistäminen.

Suomen Uusiomuovi Oy

Muovipakkausten kierrätysmaksut vuonna 2016

Peter Rasmussen (Peter.Rasmussen a uusiomuovi.fi), 1.12.2015

Pakkausalan tuottajayhteisöt ovat päättäneet pakkausmateriaalikohtaiset kierrätysmaksunsa vuodelle 2016. Kuluttajille päätyvien pakkausten kierrätysmaksut nousevat. Syynä tähän on pakkausten laajennettu tuottajavastuu. Tammikuun 2016 alusta lähtien tuottajien vastuulla on kuluttajapakkausten keräys ja kierrätys kokonaisuudessaan.  Rinki-ekopisteisiin kuluttajat voivat palauttaa maksutta kotitalouksissa kertyvät pakkausjätteet. Rinki-ekopisteverkostoon on tulossa kartonki-, lasi- ja metallipakkauksille vähintään 1 850 keräyspistettä kautta Suomen. Lisäksi 500 pisteessä kerätään muovipakkauksia.

Pakkausasetuksen edellyttämien, myös yritysten pakkausjätteiden vastaanottoon ja välivarastointiin tarkoitettujen terminaalien toiminta on siirtynyt kokonaisuudessaan tuottajien vastuulle. Tuottajien muovipakkauksia vastaanottavat terminaalit aloittivat toimintansa toukokuussa 2015. Tällä hetkellä terminaaleja on 66. Löydät ne kohdasta kierrätyspisteet 

Muovipakkausten kierrätysmaksut 2016

Yritysten laskut vuonna 2016 pohjautuvat vuoden 2015 pakkausmääriin ja alla oleviin vuoden 2016 kierrätysmaksuihin. 

Materiaali vuonna 2015 vuonna 2016 €/1000 kg + alv  
 Muovipakkaukset kuluttajille80,00 95,00 
Muovipakkaukset yrityksille 31,00 40,00 


Pakkaukset kuluttajille ovat tuotteiden pakkauksia, jotka on tarkoitettu päätymään kuluttajille tai kotitalouksiin, esimerkiksi vähittäismyyntipakkaukset.

Pakkaukset yrityksille ovat tuotteiden pakkauksia, jotka on tarkoitettu käytettäviksi vain teollisuuden tai yritysten välisessä kaupassa yksikkö- ja kuljetuspakkauksina sekä teollisuuden ja kaupan välisissä kuljetuksissa. Myös pakkaukset, joita käytetään tuotteiden esillepanoon kaupassa, ovat yrityspakkauksia. Muiden pakkausten kierrätysmaksut löydät Rinkin sivuilta.Takaisin