Suomen Uusiomuovi Oy

Suomen Uusiomuovi Oy on muovipakkausten virallinen tuottajayhteisö, jonka tehtävänä on vastata yli 2 700 yrityksen lainmukaisen pakkausten tuottajavastuun toteutuksesta. Päätehtäviin kuuluvat muovipakkausten keräysverkoston ja kierrätyksen järjestäminen sekä pakkausten kierrätettävyyden edistäminen.

Suomen Uusiomuovi Oy

Muoviset yrityspakkaukset kierrätykseen

Vesa Soini (vesa.soini a uusiomuovi.fi), 27.4.2015

Suomen Uusiomuovi Oy avaa 1.5.2015 terminaaliverkoston yritysten käytetyille muovipakkauksille

Suomen Uusiomuovi Oy:n tavoitteena on edistää kierrätyskelpoisen muovipakkausjätteen kestävää lajittelua ja uusiokäyttöä. Toukukuussa yritysten käytetyille muovipakkauksille alkaa vastaanotto 64 terminaalissa ympäri Suomea. Luettelo terminaalista löytyy sivultamme

Suomen Uusiomuovi Oy vastaanottaa käytettyjä muovipakkauksia yrityksiltä, joiden omasta toiminnasta, kuten pakkaamisesta ja kaupasta, syntyy kierrätyskelpoista muovipakkausjätettä. 

Vastaanotto on veloituksetonta kun:

  • Pakkausjäte on muovilaaduittain lajiteltua 
  • Pakkaukset ovat puhtaita ja kuivia
  • Pakkaukset on varastoitu sateelta suojassa
  • Pakkaukset ovat terminaalin laatuohjeistuksen mukaisia

Ota yhteys lähimpään valtuutettuun terminaalin vastaanottoon liittyvistä yksityiskohdista

Lajiteltuja, puhtaita ja kuivia yritysten muovipakkauksia ovat esimerkiksi:

  • lava-, sahatavara- ja eristevillakääreet
  • muovisäkit, muovipussit ja suursäkit
  • EPS-pakkaukset
  • muovikanisterit, tynnyrit ja alle tuhannen litran IBC-pakkaukset 
  • vaarallisia aineita sisältäneet pakkaukset, joissa ei ole jäämiä ja joista on poistettu vaaraa osoittavat tarrat 
Takaisin