Suomen Uusiomuovi Oy

Suomen Uusiomuovi Oy on muovipakkausten virallinen tuottajayhteisö, jonka tehtävänä on vastata yli 2 700 yrityksen lainmukaisen pakkausten tuottajavastuun toteutuksesta. Päätehtäviin kuuluvat muovipakkausten keräysverkoston ja kierrätyksen järjestäminen sekä pakkausten kierrätettävyyden edistäminen.

Suomen Uusiomuovi Oy

Kuluttajamuovipakkaukset kierrätykseen

Vesa Kärhä (vesa.karha a plastics.fi), 10.4.2014

Suomen Uusiomuovi Oy ja Ekokem Oy Ab ovat tehneet aiesopimuksen kuluttajamuovipakkausten vastaanottamisesta. Aiesopimuksen mukaan Ekokem kierrättäisi Suomen Uusiomuovin toimittamia kuluttajamuovipakkauksia vuoden 2016 alusta alkaen.

Asetusluonnoksen mukaisesti muovipakkausten tuottajat ovat velvollisia järjestämään vastaanottopisteet kotitalouksilta syntyville muovipakkauksille vuoden 2016 alusta alkaen. Suomen Uusiomuovi Oy kerää kuluttajamuovipakkauksia koeluonteisesti jo nyt Tampereella ja Kuopiossa ja toimittaa ne hyödynnettäviksi mm. Ekokemille.

- Ensimmäiset kierrätettyä kotitalouksien muovipakkauksia sisältävät uusiomuovituotteet on jo valmistettu Ekokemin Riihimäellä sijaitsevalla laitoksella, kertoo Ekokemin liiketoiminnan johtaja Vesa Soini.

Tällä hetkellä muovipakkaukset ohjautuvat sekajätteen mukana joko kaatopaikoille  tai energiahyötykäyttöön.Tulevaisuudessa Ekokem valmistaa kotitalouksien muovipakkauksista uusioraaka-ainetta teollisuuden käyttöön sekä erilaisia profiileja, joita käytetään muun muassa ympäristörakentamisessa sekä maatalouden tarha- ja karsinarakenteissa. Uusia teknisiä käyttökohteita jätemuoveille tutkitaan kokoajan.

- Luotamme,  että Ekokem on osaava toimija, joka pystyy kierrättämään vastuullamme olevat kuluttajamuovipakkaukset kaikkien vaatimusten mukaisesti kotimaassa, eikä jätä pakkaajiamme pulaan hankalienkaan pakkausten ja sisältöjäämien kanssa, toteaa Suomen Uusiomuovin toimitusjohtaja Vesa Kärhä.

Kotitalouksien arjessa tuottajavastuulain voimaan astuminen merkitsee muovipakkausten ekopisteiden ilmestymistä muiden jo kierrätettävien pakkausmateriaalien, kuten kartonki, metalli ja pahvi, vastaanottopisteiden viereen.    

Lisätietoja:
Suomen Uusiomuovi Oy
toimitusjohtaja Vesa Kärhä
vesa.karha(at)plastics.fi
puh.09 1728 4326


Ekokem Oy Ab
liiketoiminnanjohtaja Vesa Soini
puh. 010 7551 255
vesa.soini(at)ekokem.fiTakaisin