Suomen Uusiomuovi Oy

Suomen Uusiomuovi Oy on muovipakkausten virallinen tuottajayhteisö, jonka tehtävänä on vastata yli 2 700 yrityksen lainmukaisen pakkausten tuottajavastuun toteutuksesta. Päätehtäviin kuuluvat muovipakkausten keräysverkoston ja kierrätyksen järjestäminen sekä pakkausten kierrätettävyyden edistäminen.

Suomen Uusiomuovi Oy

Muovipakkausten pakkausmaksu nousee maltillisesti

Suomen Uusiomuovi Oy (info a uusiomuovi.fi), 9.12.2013

Suomen Uusiomuovi Oy on vahvistanut vuoden 2014 muovipakkauksien hyötykäyttömaksun. Valmistautuminen uuden jätelain vaatimuksiin on alkanut.

Suomen Uusiomuovi Oy on vahvistanut vuoden 2014 muovipakkauksien hyötykäyttömaksun. Valmistautuminen uuden jätelain vaatimuksiin on alkanut.

Ensi vuosi on kuitenkin vielä siirtymäkautta, jolloin kuluttajapakkausten keräilyä lähinnä testataan valmiimmaksi. Pakkausmaksu korotettiin kehitystyön ja tulevien velvoitteiden ennakoinnin vuoksi 21 eurosta tonnilta 25 euroon tonnilta. Se on edelleen Euroopan alhaisimpia.

Pakkausten tuottajavastuuta koskeva kansallisen lainsäädännön käsittely on vielä kesken. Jätelain muutoksen ja asetusten hyväksyminen odotetaan tapahtuvaksi seuraavien kuukausien aikana. Nykyisten esitysten mukaan jätelain voimaantulo pakkausten osalta siirtyisi 1.5.2014:sta vuodella, kuitenkin niin, että kuluttajapakkausten vastaanottoverkoston pitää olla valmis 1.1.2016.

Lopullisen lainsäädännön valmistumisen jälkeen voimme arvioida tarkemmin tulevien vuosien kustannusvaikutuksia, ja niiden vaikutusta pakkausmaksuihin.

Kaikki pakkausmaksut löytyvät sivustolta pyr.fi/pyr_oy/hinnastot.html

Vuonna 2012 muovipakkausten kierrätysaste Suomessa oli 25 %. EU:n ja Suomen nykyinen vähimmäisvaatimus on 22,5 %. Muuttuva lainsäädäntö ja kasvava muovijätteen käyttö kotimaisena polttoaineena jätevoimaloissa luo haasteita muovipakkausten kierrätykselle. Uusi lainsäädäntö tulee asettamaan kierrätykselle korkeampia tavoitteita, joten kierrätykseen piiriin pitää saada uusia yrityksiä ja kohteita.Takaisin