Suomen Uusiomuovi Oy

Suomen Uusiomuovi Oy on muovipakkausten virallinen tuottajayhteisö, jonka tehtävänä on vastata yli 2.500 yrityksen lainmukaisen pakkausten tuottajavastuun toteutuksesta. Päätehtäviin kuuluvat muovipakkausten keräysverkoston ja kierrätyksen järjestäminen sekä pakkausten kierrätettävyyden edistäminen.

Suomen Uusiomuovi Oy

Muovipakkausten kierrätysaste 2020

Muovipakkausten kierrätysaste 2020

Mika Surakka (mika.surakka a uusiomuovi.fi), 22.11.2021

Vuonna 2020 pantittomia muovipakkauksia saatettiin markkinoille yhteensä 121 697 t ja niistä kerättiin kaiken kaikkiaan 44 827 t. Näin ollen muovipakkausten keräysaste markkinoille saatetusta kokonaismäärästä oli 36,8%.

Vuosi 2020 oli haasteellinen poikkeuksellisten aikojen vuoksi, jolloin markkinoille saatettu määrä kasvoi merkittävästi päivittäistavarakaupan kasvun myötä ja samalla asetettuja keräystavoitetta ei saavutettu.

Uuden laskentavan mukainen kierrätysaste pantittomille muovipakkauksille oli vuonna 2020 yhteensä 19,87 %. Uuden laskentatavan mukaan uusiksi raaka-aineiksi kierrätettyjen muovipakkausten osuus lasketaan markkinoille saatetusta määrästä.

Vuonna 2025 voimaan astuva minimi kierrätysaste 50 % on haasteellinen. Minimitavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan merkittävää kasvua keräysasteeseen sekä uusia menetelmiä kasvattaa kierrätystä.

.

 Takaisin