Suomen Uusiomuovi Oy

Suomen Uusiomuovi Oy on muovipakkausten virallinen tuottajayhteisö, jonka tehtävänä on vastata yli 2.500 yrityksen lainmukaisen pakkausten tuottajavastuun toteutuksesta. Päätehtäviin kuuluvat muovipakkausten keräysverkoston ja kierrätyksen järjestäminen sekä pakkausten kierrätettävyyden edistäminen.

Suomen Uusiomuovi Oy

Muovipakkauskierrätyksessä ennätysvuosi 2019

Muovipakkauskierrätyksessä ennätysvuosi 2019

Vesa Soini (vesa.soini a uusiomuovi.fi), 5.3.2020

Muovipakkausten kierrätyksessä rikottiin ennätyksiä vuonna 2019. Yhteensä pantittomia muovipakkauksia kerätiin 40264 tonnia. Kotitalouksien muovipakkauksia kerättiin 9 000 tonnia eli 79 % edellisvuotta enemmän.

Yritysten, virastojen ja laitosten pakkauskierrätys kasvoi kolmanneksella. Kertymä oli 19 834 tonnia. Näiden pakkausten kierrätyksessä ylitettiin EU:n vuoden 2025 tavoitteeksi asettama 50 % kierrätysaste.

Kotitalouspakkauksissa kasvu oli voimakkainta kiinteistökohtaisessa keräyksessä. Kiinteistöiltä kerätään nykyään enemmän pakkauksia kuin Rinki-pisteistä. Kotitalouspakkauksia kerättiin yhteensä 20 430 tonnia.

Pantilliset pakkaukset mukaan lukien viime vuoden kierrätysaste ylitti 40 %. Vaikka kierrätysasteen laskentatapa on muuttumassa, olemme oikeilla raiteilla kohti vuodelle 2025 tavoitteeksi asetettua 50 % kierrätysastetta.

Tästä kiitos kuuluu ennen kaikkea niille suomalaisille kuluttajille ja yrityksille, jotka muovipakkauksiaan keräysastioihin toimittivat. Lisää kierrättäjiä toki mahtuu ja kaivataan mukaan. Ilmasto kiittää.

 

Lisätietoja: Vesa SoiniTakaisin