Suomen Uusiomuovi Oy

Suomen Uusiomuovi Oy on muovipakkausten virallinen tuottajayhteisö, jonka tehtävänä on vastata yli 2 700 yrityksen lainmukaisen pakkausten tuottajavastuun toteutuksesta. Päätehtäviin kuuluvat muovipakkausten keräysverkoston ja kierrätyksen järjestäminen sekä pakkausten kierrätettävyyden edistäminen.

Suomen Uusiomuovi Oy

Muovipakkausten kierrätys kasvaa vauhdikkaasti

Muovipakkausten kierrätys kasvaa vauhdikkaasti

Vesa Soini (vesa.soini a uusiomuovi.fi), 2.9.2019

Vuonna 2016 aloitettu kuluttajien muovipakkausten keräys kasvaa voimakkaasti. Vuonna 2018 kerättiin 59 % edellisvuotta enemmän. Kasvu on kuluvana vuonna kiihtynyt edelleen. Heinäkuussa kerättiin 77 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Tammi-heinäkuun kasvu oli yhteensä 66 %.

Kuluttajat ovat kiitettävästi alkaneet käyttää parantuneita kierrätysmahdollisuuksia

Muovipakkausten tuottajayhteisö Suomen Uusiomuovi Oy perusti viime vuonna vapaaehtoisesti yli 100 uutta aluekeräyspistettä. Tämän rinnalla kuntatoimijat sekä yksityiset ympäristöyritykset tarjoavat lisääntyvästi asukkaille mahdollisuutta liittyä muovipakkausten kiinteistökeräykseen.

Myös mediassa muovipakkausten kierrätys on ollut runsaasti esillä, mikä osaltaan on edesauttanut kierrätyksen yleistymistä. Erityiskiitos YLEN keväiselle rakkaudesta muoviin -kampanjalle, joka laajasti ja monipuolisesti toi esiin muoveja, niihin liittyviä ympäristönäkökohtia ja kierrätyskäytäntöjä.

Laatu on ollut hyvää

Kaikki Suomesta kerätyt kuluttajien pakkaukset käsitellään kotimaassa Fortum Oyj:n Riihimäen Muovijalostamolla. Pakkaukset lajitellaan, pestään ja niistä valmistetaan kierrätysraaka-ainetta kotimaan muoviteollisuuden käyttöön. Kerätty laatu on Muovijalostamon raaka-aineeksi soveltuvaa. Tästä kiitos kaikille niille suomalaisille, jotka ovat tyhjät pakkauksensa keräykseen toimittaneet.

Ympäristö kiittää: oikein kierrätetty muovipakkaus on useissa tapauksissa ympäristön kannalta paras vaihtoehto.
Olemme hyvää vauhtia saavuttamassa muovipakkauskierrätyksessä eurooppalaisen tason. Tästä jatkamme yhdessä eteenpäin.

Kuluttajien Pantittomien Muovipakkausten Kera

Takaisin