Suomen Uusiomuovi Oy

Suomen Uusiomuovi Oy on muovipakkausten virallinen tuottajayhteisö, jonka tehtävänä on vastata yli 2 700 yrityksen lainmukaisen pakkausten tuottajavastuun toteutuksesta. Päätehtäviin kuuluvat muovipakkausten keräysverkoston ja kierrätyksen järjestäminen sekä pakkausten kierrätettävyyden edistäminen.

Suomen Uusiomuovi Oy

Ennakkotietoa vuoden 2018 muovipakkausten kierrätyksestä: Kotitalouksien muovipakkausten kierrätys kasvoi 59 %

Vesa Soini ( vesa.soini a uusiomuovi.fi), 6.3.2019

Vuonna 2016 aloitettiin Suomessa kuluttajamuovipakkausten keräys. Silloin kuluttaja palautti keskimäärin puoli kiloa pakkauksia keräyksen kautta kierrätykseen. Vuoden 2018 ennakkotiedoista voi päätellä, että kierrätykseen palautuneiden muovipakkausten määrät ovat jo 2 kiloa suomalaisten kohden. Kasvu-ura on siis hyvässä nousussa!

Vuonna 2018 muovipakkauksia kerättiin yli 6 miljoonaa kiloa enemmän kuin 2017. Kiinteistökeräys kasvattaa suosiotaan ja vuonna 2020 kiinteistökeräyksen muovi-pakkausmäärät kasvanevat ohi Rinki-ekopisteiden keräysmääristä.

Kiinteistökeräys kasvoi vuonna 2018 yli 180 %, yrityspakkauksissa nousua oli 13 %. Suomessa kerättiin pantilliset pakkaukset mukaan lukien yli 40 000 tonnia muovipakkauksia, noin 30 % markkinoille tuoduista pakkauksista.

Kuluttajapakkausten keräys 2018

Aluekeräysverkostoa tehostetaan

Säädösten mukaan tuottajien tulee järjestää 500 maksutonta keräyspistettä kuluttajille, vähintään yksi piste jokaiseen 10 000 asukkaan taajamaan. Varmistaakseen, että verkosto palvelee kuluttajien tarpeita, on tuottajayhteisö Suomen Uusiomuovi laajentanut Rinki-ekopisteverkostoa niin, että kokonaismäärä on nyt 615 pistettä ja jokaisessa 4 000 asukkaan kunnassa on ainakin yksi keräyspiste lähikuukausina. 

Kiinteistökeräyksen yleistyessä keräysverkoston laajuutta ja pisteiden sijaintia kehitetään siten, että keräysjärjestelmä mahdollisimman hyvin vastaisi kuluttajien muuttuviin tarpeisiin.

Suomalainen muovipakkausten kierrätys on oikealla uralla kohti EU:n vuodelle 2025 asettamaa 50 prosentin kierrätystavoitetta. 

Lisätietoja    Vesa Soini, puh 050 3820 644Takaisin