Suomen Uusiomuovi Oy

Suomen Uusiomuovi Oy on muovipakkausten virallinen tuottajayhteisö, jonka tehtävänä on vastata yli 2 700 yrityksen lainmukaisen pakkausten tuottajavastuun toteutuksesta. Päätehtäviin kuuluvat muovipakkausten keräysverkoston ja kierrätyksen järjestäminen sekä pakkausten kierrätettävyyden edistäminen.

Suomen Uusiomuovi Oy

Muovipakkausten uudet hyötykäyttömaksut vuodelle 2015 on julkaistu

Peter Rasmussen (peter.rasmussen a uusiomuovi.fi), 3.10.2014

PYR on 3.10.2014 julkaisut uudet hyötykäyttömaksut vuodelle 2015. Laajennettu tuottajavastuu aiheuttaa huomattavan lisäkustannuksen tuottajayhteisöille.

Uusi pakkausasetus hyväksyttiin 3.7.2014 monen vuoden valmistelun jälkeen. Nykyinen osittainen tuottajavastuu laajenee monin eri tavoin. (Katso uutinen 2.10.2014) Muutos tuottajavastuussa merkitsee kuluttajapakkauksille enemmän uusia velvoitteita ja kustannuksia kuin yrityspakkauksille. Tästä johtuen olemme jakaneet maksut kahteen ryhmään *:

  • Muovipakkaukset kuluttajille  hyötykäyttömaksu on 80 €/t
  • Muovipakkaukset yrityksille  hyötykäyttömaksu on 31 €/t

Muovipakkaukset kuluttajille ovat tuotteiden pakkauksia, jotka on tarkoitettu päätymään kuluttajille tai kotitalouksiin, esimerkiksi vähittäismyyntipakkaukset. 

Muovipakkaukset yrityksille ovat tuotteiden pakkauksia, jotka on tarkoitettu käytettäviksi vain teollisuuden tai yritysten välisessä kaupassa yksikkö- ja kuljetuspakkauksina sekä teollisuuden ja kaupan välisissä kuljetuksissa. Myös pakkaukset, joita käytetään tuotteiden esillepanoon kaupassa, ovat yrityspakkauksia. 

Huom! Määrittelyt kuluttaja- ja yrityspakkauksille täydennetty joulukuussa 2014, löydä PYR.fi sivujen materiaalimääritelmät tästä linkistä 

Lainsäädännönmukaiset muutokset edellyttävät myös pakkaustietojen ilmoituslomakkeen uudistamista vuonna 2015. Pakkausalanympäristörekisteri PYR Oy tiedottaa uudistuksesta tarkemmin marraskuussa. Teemme yhteistyötä PYR Oy:n kanssa mm. yllä mainitun ilmoituslomakkeen ja tuottajien neuvonnan osalta. Vastaamme mielellämme kysymyksiin koskien hyötykäyttömaksun muutosta. 

Lisätietoja: Peter Rasmussen, toimitusjohtaja, peter.rasmussen a uusiomuovi.fi

PYR OY:n sivuilta löydät tiedotteen hyötykäyttömaksuista.


* Hyötykäyttömaksu oli vuonna 2014 kaikille muovipakkauksille ( muovipakkaukset kuluttajille ja muovipakkaukset yrityksille ) 25 e/t.Takaisin