Suomen Uusiomuovi Oy

Suomen Uusiomuovi Oy on muovipakkausten virallinen tuottajayhteisö, jonka tehtävänä on vastata yli 2 700 yrityksen lainmukaisen pakkausten tuottajavastuun toteutuksesta. Päätehtäviin kuuluvat muovipakkausten keräysverkoston ja kierrätyksen järjestäminen sekä pakkausten kierrätettävyyden edistäminen.

Suomen Uusiomuovi Oy

Muovipakkausten laajennettu tuottajavastuu

Peter Rasmussen (peter.rasmussen a uusiomuovi.fi), 2.10.2014

Laajennettu tuottajavastuu aiheuttaa huomattavan lisäkustannuksen tuottajayhteisöille. Uusi pakkausasetus hyväksyttiin 3.7.2014 monen vuoden valmistelun jälkeen. Nykyinen osittainen tuottajavastuu laajenee monin eri tavoin.

Tuottajayhteisöjen (tuottajien) täytyy perustaa 1.1.2016 mennessä alueellisia vastaanottopisteitä: muovipakkauksille 500 pistettä ja muille pakkausjakeille (kuitu, metalli ja lasi) 1 850 pistettä. Tuottajayhteisöjen (tuottajien) on järjestettävä 1.5.2015 mennessä 30 vastaanottoterminaalia ns. täydentävälle kuluttajapakkauskeräykselle ja yritysten - lähinnä pienyritysten - pakkausjätteelle. 

Muovipakkausten kierrätystavoite muuttuu niin, että vuodesta 2016 alkaen kierrätystulokseen lasketaan vain pantittomat pakkaukset ja samalla kierrätystavoite nousee ensin 16 %:iin (nykyinen vertailuluku on 12 %) ja vuonna 2020 jopa 22 %:iin. Tuottajayhteisöiltä vaaditaan 6 kuukauden toimintamenoja vastaava vakavaraisuus ja raportointi viranomaisille laajenee.

Suomen Uusiomuovi Oy on yhdessä muiden pakkausten tuottajayhteisöjen ja Pakkausalan ympäristörekisteri PYR Oy:n kanssa sopinut, että se vastaa yllä mainittujen 500 pisteen keräyslogistiikasta ja toimintaan liittyvästä kuluttajaviestinnästä.

Lisätietoja laajennetusta tuottajavastuusta ympäristöministeriön uutisesta.Takaisin

Muovipakkausten laajennetun tuottajavastuun muutoksia

 • 1.5.2015 mennessä 30
  vastaanottoterminaalia
 • 1.1.2016 mennessä alueellisia
  vastaanottopisteitä
 • Vuodesta 2016 alkaen vain pantittomat
  pakkaukset kierrätystulokseen
 • kierrätystavoite 16Sitova välilyönti% vuodesta 2016
 • kierrätystavoite 22Sitova välilyönti% vuodesta 2020