Suomen Uusiomuovi Oy

Suomen Uusiomuovi Oy on muovipakkausten virallinen tuottajayhteisö, jonka tehtävänä on vastata yli 2.500 yrityksen lainmukaisen pakkausten tuottajavastuun toteutuksesta. Päätehtäviin kuuluvat muovipakkausten keräysverkoston ja kierrätyksen järjestäminen sekä pakkausten kierrätettävyyden edistäminen.

Suomen Uusiomuovi Oy

Muovipakkausten laajennettu tuottajavastuu

Peter Rasmussen (peter.rasmussen a uusiomuovi.fi), 2.10.2014

Laajennettu tuottajavastuu aiheuttaa huomattavan lisäkustannuksen tuottajayhteisöille. Uusi pakkausasetus hyväksyttiin 3.7.2014 monen vuoden valmistelun jälkeen. Nykyinen osittainen tuottajavastuu laajenee monin eri tavoin.

Tuottajayhteisöjen (tuottajien) täytyy perustaa 1.1.2016 mennessä alueellisia vastaanottopisteitä: muovipakkauksille 500 pistettä ja muille pakkausjakeille (kuitu, metalli ja lasi) 1 850 pistettä. Tuottajayhteisöjen (tuottajien) on järjestettävä 1.5.2015 mennessä 30 vastaanottoterminaalia ns. täydentävälle kuluttajapakkauskeräykselle ja yritysten - lähinnä pienyritysten - pakkausjätteelle. 

Muovipakkausten kierrätystavoite muuttuu niin, että vuodesta 2016 alkaen kierrätystulokseen lasketaan vain pantittomat pakkaukset ja samalla kierrätystavoite nousee ensin 16 %:iin (nykyinen vertailuluku on 12 %) ja vuonna 2020 jopa 22 %:iin. Tuottajayhteisöiltä vaaditaan 6 kuukauden toimintamenoja vastaava vakavaraisuus ja raportointi viranomaisille laajenee.

Suomen Uusiomuovi Oy on yhdessä muiden pakkausten tuottajayhteisöjen ja Pakkausalan ympäristörekisteri PYR Oy:n kanssa sopinut, että se vastaa yllä mainittujen 500 pisteen keräyslogistiikasta ja toimintaan liittyvästä kuluttajaviestinnästä.

Lisätietoja laajennetusta tuottajavastuusta ympäristöministeriön uutisesta.Takaisin

Muovipakkausten laajennetun tuottajavastuun muutoksia

 • 1.5.2015 mennessä 30
  vastaanottoterminaalia
 • 1.1.2016 mennessä alueellisia
  vastaanottopisteitä
 • Vuodesta 2016 alkaen vain pantittomat
  pakkaukset kierrätystulokseen
 • kierrätystavoite 16Sitova välilyönti% vuodesta 2016
 • kierrätystavoite 22Sitova välilyönti% vuodesta 2020