Suomen Uusiomuovi Oy

Suomen Uusiomuovi Oy on muovipakkausten virallinen tuottajayhteisö, jonka tehtävänä on vastata yli 2 700 yrityksen lainmukaisen pakkausten tuottajavastuun toteutuksesta. Päätehtäviin kuuluvat muovipakkausten keräysverkoston ja kierrätyksen järjestäminen sekä pakkausten kierrätettävyyden edistäminen.

Suomen Uusiomuovi Oy

Kuluttajapakkausten tehtävänjaosta sovittu

Lena Jenytin (Lena.Jenytin a plastics.fi), 26.5.2014

Suomen Uusiomuovi Oy ja Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy allekirjoittivat 26.5.2014 sopimuksen aivan uuden muovipakkausten vastaanottoverkoston käytännön toteutuksista

Sopimuksen mukaisesti PYR suunnittelee, kilpailuttaa ja operoi kuluttajapakkausjätteiden kuljetukset terminaaliin tai kierrätyslaitokseen. Toteutus tehdään tiiviisti yhdessä muiden tuottajayhteisöiden kanssa, jotka kaikki allekirjoittivat vastaavan sopimuksen. 

Nyt monet muovin kierrätyksen kannalta kriittiset asiat alkavat olla kohdillaan. Huhtikuun alussa Suomen Uusiomuovi Oy solmi aiesopimuksen Ekokem Oy Ab:n kanssa uuden kierrätyslaitoksen käynnistämisestä Suomessa. Nyt kiinnitettiin se, millä järjestelyillä tuota laitosta voidaan lähteä ruokkimaan kuluttajien muovipakkauksilla. Paljon on vielä tehtävää muun muassa jätteen laadun varmistamisessa, erilaisissa viranomaisprosesseissa sekä koko toimivan kokonaisuuden rakentamisessa, mutta etenemme hallituin askelin kohti tulevia vaatimuksia maassamme.     

Lisätietoja: Peter Rasmussen, peter.rasmussen a uusiomuovi.fiTakaisin