Suomen Uusiomuovi Oy

Suomen Uusiomuovi Oy on muovipakkausten virallinen tuottajayhteisö, jonka tehtävänä on vastata yli 2 700 yrityksen lainmukaisen pakkausten tuottajavastuun toteutuksesta. Päätehtäviin kuuluvat muovipakkausten keräysverkoston ja kierrätyksen järjestäminen sekä pakkausten kierrätettävyyden edistäminen.

Suomen Uusiomuovi Oy

Uusi jätelaki hyväksyttiin toukokuussa 2011

Lena Jenytin (Lena.Jenytin a plastics.fi), 7.4.2014

Asetukset ja valmistelut tehtävä vuoden 2012 aikana

Uuden jätelain keskeinen muutos pakkaajille eli pakkausalan tuottajille on aiemman osittaisen tuottajavastuun muuttuminen täydeksi tuottajavastuuksi kaikesta pakkausjätehuollosta. Nykyisen hyötykäytön osoittamisen lisäksi pakkaajat ja pakattujen tuotteiden maahantuojat edellytetään järjestämään käytettyjen kuluttajapakkausten vastaanottoverkosto, joka "tarjoaa kuluttajalle kohtuullisen mahdollisuuden luovuttaa jäte veloituksetta tuottajan järjestelmään".

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että osa nykyisistä kunnan tai yksityisten ylläpitämistä aluekeräyspisteistä (usein Ekopiste tai Kierrätyspiste -nimen alla) siirtyvät tuottajien vastuulle ja perustettavaksi voi tulla kymmeniä ellei satoja uusia vastaanottopisteitä viranomaisvaatimusten sanelemina.

Laki astuu voimaan toukokuussa 2012, mutta Tuottajavastuupykälät vasta toukokuussa 2013. Vastaanottoverkoston pitää olla valmiina kaikilla velvoitetuilla pakkaajilla toukokuussa 2014.

Alan tuottajayhteisöt ovat yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa aloittaneet valmistelut, jotka tähtäävät lain ja vaatimusten täyttämiseen kustannus- ja ympäristötehokkaasti. Meneillään oleva asetusten valmistelu ja niihin vaikuttaminen on yksi tärkeistä painopistealueista.


22.12.2011Takaisin