Suomen Uusiomuovi Oy

Suomen Uusiomuovi Oy on muovipakkausten virallinen tuottajayhteisö, jonka tehtävänä on vastata yli 2 700 yrityksen lainmukaisen pakkausten tuottajavastuun toteutuksesta. Päätehtäviin kuuluvat muovipakkausten keräysverkoston ja kierrätyksen järjestäminen sekä pakkausten kierrätettävyyden edistäminen.

Suomen Uusiomuovi Oy

Ekojalostamo on erittäin lupaava hanke pakkauskierrätyksen kannalta

Lena Jenytin (Lena.Jenytin a plastics.fi), 17.10.2012

Suomen Uusiomuovi Oy on toiminut pakkausten tuottajan vastuun kantoon tarkoitettuna yhteisönä perustamisestaan lähtien eli vuodesta 1992. Yleishyödyllisen yhtiön tehtävä on edistää muovipakkausten hyödyntämistä jätteenä.


Lounais-Suomeen suunniteltu aivan uudenlainen jätteiden hyödyntämiseen suuntautunut Ekojalostamo –laitos on erittäin lupaava ja materiaalihyödyntämismahdollisuuksia Suomessa aidosti parantava ympäristö- ja varmasti myös kustannustehokas päänavaus. Tällaista täydentävää ja hyvin integroitua vaihtoehtoa pelkälle energiahyödyntämiselle tarvitaan maassamme. Suomen Uusiomuovi Oy odottaa lähitulevaisuudessa lisää hyviä uutisia hankkeen etenemisestä päätöksentekokoneistoissa.

Suomen Uusiomuovi Oy ja Ekokem Oy Ab ovat tehneet yhteistyötä monessa jätemuoveja koskevissa hyödyntämishankkeissa. Ekojalostamo olisi mielenkiintoinen ja yhteistyötä syventävä jatko näille aikaisemmille hankkeille.


www.ekokem.fi/
www.tsj.fi/fi/uutiset/ekojalostamohanke/

alkuperäinen uutinen 17.10.2012Takaisin