Suomen Uusiomuovi Oy

Suomen Uusiomuovi Oy on muovipakkausten virallinen tuottajayhteisö, jonka tehtävänä on vastata yli 2 700 yrityksen lainmukaisen pakkausten tuottajavastuun toteutuksesta. Päätehtäviin kuuluvat muovipakkausten keräysverkoston ja kierrätyksen järjestäminen sekä pakkausten kierrätettävyyden edistäminen.

Suomen Uusiomuovi Oy

Tiedote: Muovien hyödyntäminen edistyy Suomessa

Lena Jenytin (Lena.Jenytin a plastics.fi), 26.3.2012

Suomi on nousemassa hyödyntämisen kärkijoukkoon parin vuoden sisällä. Tähän asti Suomi on ollut Euroopassa muovijätteiden hyödyntämisen keskikastia.

Elinkeinotoiminnasta jäävä muovi saadaan maassamme jo kattavasti uusiokäyttöön. Kuluttajapakkauksissa meillä toimii erinomaisesti panttipullojärjestelmä, jonka avulla muovin laatu säilyy kierrätyskelpoisena. Kaikkiaan joka neljäs muovipakkaus kierrätetään meillä jo materiaalina (VTT:n Muovikierto -selvitys 2012).

Muualla maailmassa loppuun käytetyistä muoveista on tuotettu pitkään myös energiaa asianmukaisissa polttolaitoksissa. Tämä energiavaihtoehto etenee Suomessakin uusissa jätevoimaloissa, joita on valmistunut viime vuosina useita eri puolille maata. Uudet voimalat voivat tehokkaasti ja turvallisesti muuttaa sekalaisenkin muovin sähköksi ja kaukolämmöksi.
Suomessa kokeillaan parhaillaan muovipakkausten keräilyä markettien ja vastaavien keräyspisteiden yhteydessä. Keräyskokeilutoimintaa Kuopiossa ja Tampereella rahoittaa Suomen Uusiomuovi Oy yhdessä muiden tuottajayhteisöiden ja kaupan kanssa. Tarkoitus on selvittää vuoden 2012 aikana tällaisen erillisen kuluttajakeräysmateriaalin laatu ja hyödynnettävyys.

Muovijätehuollon kehittämisessä tulee ohjenuorana olla ratkaisujen ympäristöllinen, hygieeninen ja taloudellinen mielekkyys. Kaikkea ei yksinkertaisesti voi kierrättää kotimaassa ja kuljetusmatkojen ja muiden panostusten täytyy olla suhteessa saavutettuun materiaali- ja ympäristöhyötyyn. Vain noin 5 % yhdyskuntajätemassasta on erilaisia muoveja. Monipuolisten käyttökohteiden vuoksi iso osa näistä muoveista on jätteenä erilaisilla epäpuhtauksilla likaantunutta tai eri materiaalien yhdistelmiä.

Materiaalikierrätys on ensisijainen jätteen hyödyntämismuoto, mutta sillä on rajat ja rajoitteensa. Energiahyötykäyttö eri laitoksissa ja muodoissaan täydentää materiaalikierrätystä ja voi tuottaa aidosti paikallista hyötyä.
Hyväkin jätehuolto- ja hyötykäyttö toimii vain, jos ihmiset käyttävät sitä. Kohta kevät taas paljastaa paljon erilaisia roskia sulavan lumen alta. Ne tulee kerätä pois luonnosta vaikkapa muovikassiin ja toimittaa ehdottomasti asianmukaiseen jätehuoltoon.

Tästä muistutetaan Youtubessakin pyörivässä:
Älä viskaa muoveja mäkeen! -videossa.Takaisin