Suomen Uusiomuovi Oy

Suomen Uusiomuovi Oy on muovipakkausten virallinen tuottajayhteisö, jonka tehtävänä on vastata yli 2 700 yrityksen lainmukaisen pakkausten tuottajavastuun toteutuksesta. Päätehtäviin kuuluvat muovipakkausten keräysverkoston ja kierrätyksen järjestäminen sekä pakkausten kierrätettävyyden edistäminen.

Suomen Uusiomuovi Oy

Muoviputkien kierrätys muuttuu

Lena Jenytin (Lena.Jenytin a plastics.fi), 9.12.2011

Muoviputkien keräys ja kierrätys muuttuu vuoden 2012 alusta lähtien.

Vuodesta 1999 asti toiminnassa ollut Muoviteollisuus Ry Putkijaoston oma muoviputkijätteen keräily tulee muuttumaan 2012 alusta lähtien. Putkijaosto päätti marraskuun lopussa päättää oman muoviputkijätteen keräilynsä. Perustelut tälle olivat että Suomessa kierrätysala on kehittynyt paljon viimeisen 10 vuoden aikana ja että yrityksiä on useampia alalla jotka jo kierrättävät muoviputkia. Tästä syystä olisi vaikeaa yhtenäistää muoviputkijätevirtoja joten Putkijaosto päätti siirtyä syrjään ja aloittaa aktiivisen tiedottamisen siitä mitä muoviputkien jäämille voi tehdä. Näin muoviputkien jäämät ohjataan oikeisiin osoitteisiin yrityksille jotka hyötyvät näistä.

Uusi järjestelmä koostuu kahdeksasta kierrätysalan yrityksestä, jotka ovat suostuneet ottamaan vastaan muoviputkien jäämiä omiin toimipisteisiinsä omilla vastaanottoehdoillaan. 

Jatkossa muoviputkijäämien jatkosijoitusta miettivien toimijoiden tulisi olla suoraan yhteydessä kierrätysyritykseen. Yritykset kattavat yli 30 paikkakuntaa Suomessa ja usealla paikkakunnalla toimii enemmän kuin 1 yritys.

09.12.2011

Lisätietoja Takaisin