Suomen Uusiomuovi Oy

Suomen Uusiomuovi Oy on muovipakkausten virallinen tuottajayhteisö, jonka tehtävänä on vastata yli 2 700 yrityksen lainmukaisen pakkausten tuottajavastuun toteutuksesta. Päätehtäviin kuuluvat muovipakkausten keräysverkoston ja kierrätyksen järjestäminen sekä pakkausten kierrätettävyyden edistäminen.

Suomen Uusiomuovi Oy

Muovipakkausten hyötykäyttömaksu vuonna 2012 samalla tasolla kuin 2011

Lena Jenytin (Lena.Jenytin a plastics.fi), 19.12.2011

Suomen Uusiomuovi Oy ilmoitti marraskuun alussa 2011 vuoden 2012 muovipakkausten nykyiseen jätelain kierrätysvaatimuksen toteutukseen tarvittavan maksun pysyvän tasolla 21 euroa tonnilta. Kaikki pakkausmaksut löytyvät sivustolta www.pyr.fi.


Uuden jätelain vaatimukset aiheuttavat nostopainetta pakkausmaksuihin, mutta muoveissa tuleva vuosi voidaan vielä mennä ilman korotuksia.

Vuonna 2010 muovipakkausten kierrätysprosentti Suomessa oli 25 %. EU:n ja Suomen vähimmäisvaatimus on 22,5 %. Vaatimuksen mukaisen kierrätystavoitteen olemme saavuttaneet reilulla marginaalilla. Kierrätyksen määrä on ollut kasvussa viime vuosina, mutta tuleva taantuma ja myös uuden jätelain ristiriitaisuudet voivat vähentää kierrätystä, ellei sen piiriin saada uusia yrityksiä ja kohteita. Kasvava muovijätteen käyttö kotimaisena polttoaineena jätevoimaloissa täydentää hyötykäyttöä siltä osin, kun mielekkäitä kierrätysmahdollisuuksia ei ole. Takaisin