Suomen Uusiomuovi Oy

Suomen Uusiomuovi Oy on muovipakkausten virallinen tuottajayhteisö, jonka tehtävänä on vastata yli 2 700 yrityksen lainmukaisen pakkausten tuottajavastuun toteutuksesta. Päätehtäviin kuuluvat muovipakkausten keräysverkoston ja kierrätyksen järjestäminen sekä pakkausten kierrätettävyyden edistäminen.

Suomen Uusiomuovi Oy

Suomen Uusiomuovi Oy osallistuu Ekopiste-yhteishankkeeseen

Lena Jenytin (Lena.Jenytin a plastics.fi), 28.11.2011

Uusi jätelaki edellyttää tuottajilta laajempaa vastuuta käytettyjen pakkausten jätehuollosta, joka tällä hetkellä on kuntien ja yksityisten toimijoiden vastuulla. Pakkausten tuottajayhteisöt osallistuvat toimintaan lähinnä varmistaakseen kierrätystavoitteidensa saavuttamisen.

Kuluttajien muovipakkauksia on Suomessa kerätty varsin rajoitetusti koska
sekalaisen ja yleensä likaisen muovipakkauksen hyötykäyttö ei ole katsottu olevan kustannus - eikä ja ympäristötehokasta. Pantillisten pullojen vastaanotto tapahtuu PALPA:n tai yksittäisten liikkeiden kautta ja tämä toimii erittäin hyvin. Ekopistekonseptin tavoitteena on kehittää yhteistyössä jätelain vaatimukset täyttävä ympäristön, kustannusten ja kuluttajien kannalta kohtuullisen palvelutason turvaava ja tarjoava kuluttajapakkausten vastaanottoverkosto, joka muodostuu pääsoin kaupan ekopisteistä sekä jätelaitosten ja muiden toimijoiden kanssa sovittavista palveluista.

Alkuvuodesta aloitetaan kahdella alueella, Pirkanmaalla ja Kuopiossa, kopiste -pilotointi. Projektissa selvitetään eri esim. astioiden ja tyhjennystapojen kustannustehokkuutta sekä kokonaislogistiikan ympäristövaikutusta.

Pilotointi tehdään yhteistyössä muiden tuottajayhteisöjen, Kaupan Liiton, päivittäistavarakauppa-yhdistyksen, Elintarviketeollisuusliiton ja jätelaitosyhdistyksen kanssa. Ympäristöministeriö ja Pirkanmaan ELY-keskus ovat mukana projektin johtoryhmässä. Tulosten voidaan arvioida toteutuksia eteenpäin ja luoda tarkoituksenmukainen pakkausten vastaanottoverkosto.

Muovipakkausten osalta Ekopiste on erittäin tärkeä, sillä käytettyjen kuluttaja muovipakkausten keräyksestä ei ole paljon tietoa. Suomen Uusiomuovi Oy arvioi pilotoinnin yhteydessä muovipakkausten hyödyntämismahdollisuuksia. On hyvä muistaa että keräys ei vielä ole kierrätystä. Jätteelle pitäisi löytää materiaalikierrätyskohde, joka olisi sekä kustannus - että ympäristötehokas. Euroopan unionin antaman lainsäädäntöohjeen mukaisesti myös maamme uusi jätelaki asettaa jätehuollolle suosituimmuusjärjestyksen, jossa kierrätys on korkealla. Vaikka useimmat muovit ovat kierrätyskelpoisia niin likaisuus ja laatu asettavat kierrätykselle taloudelliset ja ekologisetkin rajansa. Energiahyödyntäminen on varteenotettava ja kotimainen hyötykäyttömuoto sille muovipakkausjätteelle joka ei ole kustannustehokkaasti kierrätettävissä tai jonka kierrätys vaatisi enemmän panostusta kuin sillä säästettäisiin.

28.12.2011Takaisin