Muovi on ympäristötehokas pakkausmateriaali

Muovilla on tärkeä tehtävä pakkausten keventämisessä ja elintarvikkeiden hävikin pienentämisessä. Hyvä pakkaus suojaa tuotetta sen koko elinkaaren ajan. Suuri osa pakkauksista käytetään uudelleen, osasta valmistetaan uusioraaka-ainetta ja osa voidaan hyödyntää energiana. Kaatopaikalle muovia ei mene 1.1.2016 jälkeen.

Muovi on ympäristötehokas pakkausmateriaali© Pramia Plastic Oy

Muovikassissa on yli 90 prosenttia kierrätysmuovia

Yritysesimerkki: Amerplast Oyj (ent. Suominen Joustopakkaukset Oy)

Muovikasseissa ei päästä sataprosenttiseen uusiomateriaalin käyttöön, kuten PET-pulloissa, sillä materiaaliin lisätään värejä ja pigmenttejä parantamaan ulkonäköä sekä prosessin apuaineita helpottamaan tuotantoprosessia. Osassa kasseja, kuten Pirkka-kassissa, on kuitenkin yli 90-prosenttisesti uusiomateriaalia. Uusimmassa ESSI-kassissa käytetään vuoden 2016 alusta lähtien kuluttajilta erilliskerättyä muovia.

- Kehitystyön tuloksena kierrätys- ja uusiomuovista valmistettujen kassien käyttöominaisuudet ovat samanlaiset kuin neitseellisestä muovista tehdyillä kasseilla. Valmistamiemme kassien tulee kestää viidentoista kilon paino ja tämä on lähtökohtana myös uusio- ja kierrätysmateriaaleista valmistetuille kasseille. Eroa on lähinnä kassin ulkonäössä. Painatus ja kassin pinta eivät ole visuaalisesti yhtä hyviä kuin neitseellisestä materiaalista valmistetussa kassissa, myyntijohtaja Tiina Pessi kertoo. 

Muovikassien käyttö uusiomateriaalina toimii hyvin, sillä niitä pystytään keräämään tarpeeksi paljon ja materiaali on riittävän tasalaatuista. Tästä syystä kierrätykseen ei voi laittaa mitään muuta kuin tyhjiä ja puhtaita muovikasseja. Pullapussit, ohuet hedelmäpussit sekä erilaiset kääreet ja kalvot ovat eri muovilajia kuin kauppakassit ja niiden joutuminen prosessiin pilaa pahimmassa tapauksessa koko tuotantoerän.

OPTIKASSI-tutkimuksen perusteella uusiomuovista valmistettu muovikassi on ympäristön kannalta paras vaihtoehto. Lue lisää Suomen ympäristökeskuksen ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston OPTIKASSI-tutkimuksesta, jossa vertailtiin viittä ostoskassivaihtoehtoa: muovi-, kierrätysmuovi-, paperi- ja kangaskassia sekä biohajoavaa muovikassia.

Lisätietoa www.amerplast.fi ja kassi-info

Pirkka Kassi


Kuva © Suominen Joustopakkaukset Oy