Muovi on ympäristötehokas pakkausmateriaali

Muovilla on tärkeä tehtävä pakkausten keventämisessä ja elintarvikkeiden hävikin pienentämisessä. Hyvä pakkaus suojaa tuotetta sen koko elinkaaren ajan. Suuri osa pakkauksista käytetään uudelleen, osasta valmistetaan uusioraaka-ainetta ja osa voidaan hyödyntää energiana. Kaatopaikalle muovia ei mene 1.1.2016 jälkeen.

Muovi on ympäristötehokas pakkausmateriaali© Pramia Plastic Oy

Fortum kierrättää kotitalouksien muovipakkausjätteen raaka-aineeksi uusiin muovituotteisiin

Kierrätysmuovi on askel kohti materiaalien tehokasta hyödyntämistä kiertotaloudessa. Fortum käsittelee Suomessa erilliskerätyt kuluttajamuovipakkaukset ja valmistaa niistä sekä teollisuuden ja kaupan syntypaikkalajitelluista muoveista Fortum Circo® -kierrätysmuovigranulaattia muoviteollisuuden raaka-aineeksi.

Riihimäellä sijaitsevassa vuonna 2016 perustetussa muovijalostamossa kuluttajien muovipakkaukset saavat uuden elämän kierrätysmuovigranulaattina. Muovijäte käy muovijalostamolla läpi monivaiheisen tuotantoprosessin, joka koostuu koneellisesta lajittelusta, materiaalin murskauksesta, pesuista ja granuloinnista.

Lajittelussa kotitalousmuovit sekä Fortumin keräämät kaupan ja teollisuuden muovijätteet lajitellaan laaduittain. Kuluttajan kannalta muovien lajittelu on helppoa – keräykseen saa ja tulee laittaa kaikki muovista valmistetut pakkaukset. Fortumin infrapunateknologiaan perustuvassa lajitteluprosessissa muovilaadut tunnistetaan ja lajitellaan eri jakeisiin kuten LDPE:hen, HDPE:hen ja PP:hen, jotka jatkojalostetaan Fortumilla granulaateiksi.  

Kaikkiaan Riihimäelle tulevasta muovista on mahdollista kierrättää noin 60-70 prosenttia  uusiomuoviksi. Loput, eli kierrätykseen kelpaamaton materiaali, hyödynnetään energiantuotannossa; siitä tehdään energiapolttoainetta, jolla tuotetaan kaukolämpöä ja sähköä Suomessa.