Muovi on ympäristötehokas pakkausmateriaali

Muovilla on tärkeä tehtävä pakkausten keventämisessä ja elintarvikkeiden hävikin pienentämisessä. Hyvä pakkaus suojaa tuotetta sen koko elinkaaren ajan. Suuri osa pakkauksista käytetään uudelleen, osasta valmistetaan uusioraaka-ainetta ja osa voidaan hyödyntää energiana. Kaatopaikalle muovia ei mene 1.1.2016 jälkeen.

Muovi on ympäristötehokas pakkausmateriaali© Pramia Plastic Oy

Kierrätysmuovin käyttö pienentää ympäristökuormaa

Suomen ympäristökeskuksen selvitys

Kierrätysmateriaalista valmistettu muovikassi on hiilidioksidipäästöiltään, maan ja veden käytöltään sekä uusiutumattomien luonnonvarojen kulutuksen kannalta ympäristölle paras vaihtoehto. Asiaa tutkittiin Suomen ympäristökeskuksen ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston OPTIKASSI-tutkimuksessa, jossa vertailtiin viittä ostoskassivaihtoehtoa: muovi-, kierrätysmuovi-, paperi- ja kangaskassia sekä biohajoavaa muovikassia.

Yhden kassin elinkaaren aikana muodostuvat kasvihuonekaasupäästöt:

Optikassi 1

 
Ostoskassien muita ympäristövaikutuksia:

Optikassi 2


 Kangaskassien kassikohtaiset päästöt ovat huomattavasti suurempia kuin muiden kassityyppien. Tämä johtuu lähinnä puuvillan valmistuksen suuresta kuormittavuudesta ja toisaalta puuvillan kaatopaikkasijoituksen metaanipäästöistä. Suomessa maksullisia muovikasseja käytetään useamman kerran, jonka jälkeen ne palvelevat vielä roskapussina. Jos muovisia kauppakasseja ei ole, joudutaan sekajätteitä varten ostamaan erillisiä jätepusseja.

OPTIKASSI-tutkimuksessa vertailukohteena oli 60 % kierrätysmateriaalista valmistettu kassi, mutta nykyään päästään yli 90-prosenttiseen uusiomateriaaliin. Tämä pienentää ympäristökuormaa entisestään.

Uusiokassi on hyvä siinäkin mielessä, että ilman kierrätyskohteita ei voi kierrättää. 

Lisätietoa www.muovikassikiertoon.fi. Uutta eurooppalaista muovikassitutkimusta www.ecoflexobag.com/en.