Muovi on ympäristötehokas pakkausmateriaali

Muovilla on tärkeä tehtävä pakkausten keventämisessä ja elintarvikkeiden hävikin pienentämisessä. Hyvä pakkaus suojaa tuotetta sen koko elinkaaren ajan. Suuri osa pakkauksista käytetään uudelleen, osasta valmistetaan uusioraaka-ainetta ja osa voidaan hyödyntää energiana. Kaatopaikalle muovia ei mene 1.1.2016 jälkeen.

Muovi on ympäristötehokas pakkausmateriaali© Pramia Plastic Oy

Biomuovit

Biomuovit koostuvat ominaisuuksiltaan hyvinkin erilaisista muovilajeista.

Muovia voidaan valmistaa myös muista kuin fossiilisista raaka-aineista. Biopohjaisia muoveja valmistetaan mm. sokerista, maissista, selluloosasta, risiiniöljystä ja maidosta. Vain osa biopohjaisista muoveista on biohajoavia. Biopohjaiset muovit, kuten polyeteeni (sokeriruoko) ja polyamidi (risiiniöljy), ovat ominaisuuksiltaan hyvin lähellä öljystä valmistettuja muoveja.

Biomuoveja sekä niiden raaka-aineita kehitetään jatkuvasti. Myös uusia tapoja valmistaa raaka-aineita kehitetään. Bioreaktoreissa saadaan fotosynteesin avulla levästä biomassaa, jota voidaan edelleen jalostaa muovin raaka-aineiksi. Tätä menetelmää pyritään kehittämään, koska se ei kilpaile viljelysmaasta ruuantuotannon kanssa.

Biohajoavat muovit ovat muoveja, jotka hajoavat hiilidioksidiksi (tai metaaniksi), vedeksi ja biomassaksi. 

Muovien biohajoamista voidaan säädellä tarkasti. Osa biohajoavista muoveista vaatii auringon valoa hajotakseen, osa maatuu vain teollisissa kompostoreissa. Biohajoavista muoveista valmistetaan mm. kompostoituvia pakkauksia, astioita sekä biohajoavia roska- ja koirankakkapusseja.

Voiko biohajoavia kotitalouksien muovipakkauksia viedä  keräyspisteeseen?
Kyllä, mutta biohajoavat muovipakkaukset on tarkoitettu ensisijaisesti kompostointiin.

Keräysastiaan pistetyt biohajoavat pakkaukset pyritään kierrätyslaitoksella erottelemaan ja ohjaamaan energiahyötykäyttöön, koska ne haittaavat kierrätyskelpoisten muovien uusiokäyttöä. Itsestään hajoava uusiotuotehan ei ole kierrätyksen tarkoitus!

Biohajoavat pakkaukset eivät aina ole helposti tunnistettavissa, joten niitä voi päätyä muovipakkausten keräysastiaan.

Lue lisää biomuoveista Muoviteollisuus ry:n sivuilta.