Finlands Returplast Ab

Finlands Returplast Ab är en producentorganisation som främjar återvinning av plastförpackningar. Finlands Returplast Ab ägs av 39 i Finland verksamma företag och organisationer. Finlands Returplast Ab är ett icke-vinstdrivande företag.

Ytterligare information

Mika Surakka
mika.surakka a uusiomuovi.fi
+358 400 197 848

Peter Rasmussen
peter.rasmussen a uusiomuovi.fi
+358 50 434 5827

Katja Laitinen
katja.laitinen a uusiomuovi.fi
+358 50 407 3959 

Finlands Returplast Ab
PB 4
FI-00131 Helsingfors