Finlands Returplast Ab

Finlands Returplast Ab är en producentorganisation som främjar återvinning av plastförpackningar. Finlands Returplast Ab ägs av 39 i Finland verksamma företag och organisationer. Finlands Returplast Ab är ett icke-vinstdrivande företag.
Faktureringsinformation

E-faktureringsinformation för kostnadsfakturor:

Suomen Uusiomuovi Oy, VAT nr FI09054021 (fy-nummer 0905402-1)
E-faktureringsadress: 003709054021
Operatör: OpusCapita Solutions Oy
Operatorns adress: E204503

Fakturor i pappersformat per epost till:

SuomenUusiomuoviOy.FI.P.104476-7 a docinbound.com

Betalaren på fakturan måste också namnges med epostadressen. Gärnäa också referensinformation som ordernummer eller personnamn

Ytterligare information

Mika Surakka
mika.surakka a uusiomuovi.fi
+358 400 197 848

Peter Rasmussen
peter.rasmussen a uusiomuovi.fi
+358 50 434 5827

Katja Laitinen
katja.laitinen a uusiomuovi.fi
+358 50 407 3959 

Finlands Returplast Ab
PB 4
FI-00131 Helsingfors