Kuluttajien muovipakkausten keräys

Ilman keräystä ei ole kierrätystä - lajittele muovipakkaukset. Käytä omalla kiinteistöllä olevaa keräysastiaa tai vie Rinki-Ekopisteeseen.

Kuluttajien muovipakkausten keräys

Ofta ställda frågor om insamling av konsumentförpackningar

Vilka plastförpackningar kan jag lägga i insamlingen? Varför får jag inte lägga alla plastprodukter i insamlingen? Hur rena skall de vara? Varför skall kapsyler och lock lösgöras? Får jag klämma byttorna in i varandra? Biloljekanistern - vart skall den?

Vad är plastförpackningar?

I allmänhet används förpackningar i försäljning av livsmedel, textilier, elektronik och kemiska produkter, men också andra plastförpackade produkter finns på marknaden.

Butikskassar och produkter som används på försäljningsstället, såsom färskfolie runt en baguette, lådan för färsk sallad eller färdigmat är förpackningar.

Tvättmedelsflaskan med tvättboll eller måttsked – allt är förpackning. 

Pakkaukset Pesupullot Net

Lösgör kapsyler, korkar och lock

Irrota Korkit Net

Vad är inte plastförpackningar?

Plastprodukter tillhör den kommunala avfallsinsamlingen.

  • fryslådor
  • avfallspåsar
  • färskfolie
  • flyttlådor och lagerlådor
  • ämbaren
  • tandborstar

Medicinburkar skall vara tomma!
För gamla mediciner till apoteket.

Ei Muovipakkaus Net


Mera exempel:

  • CD-ROM-skivans skal är inte en förpackning, plastfilmen runtomkring är.
  • En plastbygel är förpackning, om den kommit hem tillsammans med dräkten eller kostymen. Men köper du separat plastbyglar är de inte förpackningar.

FAQ och snabbguide

2022 06 Lilla Sorteringsguiden
928KB, päivitetty 31.5.2022

Ofta frågat

2022 06 01 Faq Svenska
700KB, päivitetty 31.5.2022

Förpackningar av sk. farliga ämnen

Om förpackningen innehåller rester av farliga ämnen, bör de tas till den lokala avfallshanteringsanläggningen som tar emot sk. farliga ämnen. Kanistrar, flaskor och burkar som innehållit tex. olja skall inte läggas i insamlingen för plastförpackningar!