Yrityksellä on vastuu myymistään pakkauksista

Pakkausten tuottajia ovat tuotteidensa pakkaajat ja pakattujen tuotteiden maahantuojat. Yritys voi siirtää pakkaustensa lakisääteisen tuottajavastuun tuottajayhteisölle.

Yrityksellä on vastuu myymistään pakkauksista© Orion Oyj

Mitä eroa on hyödyntämisellä ja kierrätyksellä?

Hyödyntämistä voi olla jätteen kierrättäminen eli materiaalina hyödyntäminen tai energiahyödyntäminen.

Suomessa on myös laaja muovipakkausten uudelleenkäyttö:  esimerkiksi muovilaatikot, joilla liha- ja meijeriteollisuuden, panimoiden ja leipomoiden tuotteet kuljetetaan kauppaan, käytetään uudelleen. Kuluttajille tutun juomakorin käyttö on vähentynyt, aikaisemmin näitäkin käytettiin uudelleen.

Lain mukaan lajittelu, keräys tai kuljetus ei ole kierrättämistä.

Muovipakkausten kierrätys toteutuu ainoastaan kun uusiomuoville löytyy käyttöä uusien tuotteiden valmistuksessa. Näin ollen on tärkeää, että kuluttaja kiinnostuu ostamaan uusiomuovituotteita.

Kuluttajapakkausjäte lajitellaan Fortumin laitoksella, jonka jälkeen osa jätteestä menee granulaatin valmistukseen ja osa jatkaa matkaansa muille jalostajille. Kierrätyskelvoton osa menee energiahyödyntämiseen. Uusiotuotteita ovat mm. muovikassit, -pussit ja -ruukut.

Yrityspakkausten kierrätys tapahtuu ammattimaisten jäteoperaattoreiden kautta. Tällainen jäte on yleensä syntypaikkalajiteltua, joten se voidaan ilman lisälajittelua toimittaa kierrätykseen.

Tavoitteena on lisätä myös yrityspakkausten kierrätystä, sillä vielä toistaiseksi liian suuri osa kierrätykseen sopivaa pakkausjätettä päätyy ns. energiajätteen joukossa energiahyödyntämiseen.