Yrityksellä on vastuu myymistään pakkauksista

Pakkausten tuottajia ovat tuotteidensa pakkaajat ja pakattujen tuotteiden maahantuojat. Yritys voi siirtää pakkaustensa lakisääteisen tuottajavastuun tuottajayhteisölle.

Yrityksellä on vastuu myymistään pakkauksista© Orion Oyj

Pakkausten tuottajavastuulaki lyhyesti

Tuottajan laajempi vastuu pakkaustensa jätehuollosta ja hyötykäytöstä koskee kaikkia pakkaajia ja pakattujen tuotteiden maahantuojia joiden liikevaihto on vähintään miljoona euroa.

Pakkausten tuottajavastuu perustuu jätelakiin (646/2011) sekä valtioneuvoston asetukseen pakkauksista (518/2014).

Lainsäädäntö asettaa mm. seuraavat vaatimukset muovipakkausten tuottajille:

  • Vuonna 2016 pitää muovipakkauksia kierrättää 16 % (vuonna 2020 kierrätysvaatimus on 22 %)
  • Kuluttajapakkauksille pitää järjestää valtakunnallisesti vähintään 500 alueellista keräyspistettä, joihin muovipakkauksia saa veloituksetta viedä
  • Yrityspakkauksille pitää järjestää valtakunnallisesti vähintään 30 vastaanottoterminaalia, joihin yritys saa veloituksessa viedä käytettyjä pakkauksia
  • Pakkausten kierrätyksen ja uudelleenkäytön eduista sekä vastaanottopisteiden sijainnista pitää viestiä käyttäjille

Yrityspakkausten terminaaliverkoston piti olla valmis 1.5.2015 ja kuluttajapakkausten keräyspisteverkoston piti vastaavasti olla valmis 1.1.2016.

Tuottaja voi hoitaa tuottajavastuuvelvoitteensa joko liittymällä tuottajayhteisöön tai tekemällä hakemuksen Pirkanmaan ELY-keskukseen tuottajarekisteriin. Tuottajayhteisöön liittymällä tuottaja siirtää lain tarkoittamat velvoitteet tuottajayhteisölle, joka hoitaa vastaanottoverkoston ja kierrätyksen yhteisesti kaikkien puolesta.