Yrityksellä on vastuu myymistään pakkauksista

Pakkausten tuottajia ovat tuotteidensa pakkaajat ja pakattujen tuotteiden maahantuojat. Yritys voi siirtää pakkaustensa lakisääteisen tuottajavastuun tuottajayhteisölle.

Yrityksellä on vastuu myymistään pakkauksista© Orion Oyj

Pakkausten tuottajalla eli pakkaajalla tai tuotteen maahantuojalla on tuottajavastuu pakkauksestaan

Tuottaja on jokainen mitä tahansa tuotetta valmistava yritys, joka käyttää pakkausmateriaaleja myyntiin menevien tuotteidensa suojaamiseksi esimerkiksi kuljetuksessa ja jakelussa. Pakkausten valmistaja ei ole tuottaja muuta kuin itse käyttämänsä pakkauksen osalta.

Tuotteen pakkaaja on yleensä sen valmistaja. Myös tukkuliike tai muu jakelija on pakkaaja, jos se lisää tuotteeseen pakkauksen.

Myös vähittäiskauppa on pakkaaja myymälässä tapahtuvan pakkaamisen osalta.

Pakatun tuotteen maahantuojia ovat kaikki yritykset, jotka tuovat maahan millä tahansa tavalla pakattuja tuotteita. Maahantuoja on yritys, joka omistaa pakatun tuotteen sen maahantuontihetkellä.

Tuottajavastuu

Tuottajavastuu tarkoittaa yleisesti tuotteiden valmistajien ja pakkausten käyttäjien sekä niiden maahantuojien velvollisuutta järjestää omalla kustannuksellaan tuottajavastuun vaatimusten mukainen käytönjälkeinen jätehuolto ja hyödyntäminen.

Muista tuottajavastuualoista löytyy tietoa: www.tuottajayhteiso.fi