Suomen Uusiomuovi Oy

Suomen Uusiomuovi Oy on muovipakkausten virallinen tuottajayhteisö, jonka missio on vastata yli 2.500 yrityksen lainmukaisen pakkausten tuottajavastuun toteutuksesta. Päätehtäviin kuuluvat muovipakkausten keräysverkoston ja hyötykäytön järjestäminen sekä erityisesti kierrätysjärjestelmien edistäminen.

Suomen Uusiomuovi Oy

Tuottajavastuun tehokas toteutus kumppanien kanssa

Suomen Uusiomuovi Oy hyödyntää alan toimijoita parhaan tuottajavastuupalvelun toteutuksessa. Keräys- ja kierrätyskumppanien lisäksi yhteistyötä tehdään mm. muiden tuottajayhteisöjen (TYNK), viranomaisten, alan järjestöjen ja viestintäyritysten kanssa.

Tuottajavastuun hoitamisen tulee olla tasapuolista ja kustannustehokasta.

Kuluttajapakkausten osalta palvelun toimittajia ovat

Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy hoitaa kaikkien pakkausten osalta tuottajan liittymisen tuottajayhteisöön, vuosi-ilmoitukset ja niiden laskutuksen sekä tilityksen tuottajayhteisöille. Rinki Oy tuottaa tuottajayhteisöille kuluttajille tarkoitetun pakkausten keräyspisteverkoston. Muovipakkauksille löytyy noin 630 ns. Rinki-Ekopistettä, joista muovipakkausten keräysastioiden tyhjennykset hoitavat Lassila & Tikanoja, Urbaser Oy, Veikko Lehti Oy.

Fortum  Waste Solutions Oy (aik. Ekokem Oyj) on rakentanut Riihimäelle Muovijalostamon, jossa kerätty pakkausjäte lajitellaan ja jalostetaan uusiomuoviksi tai energiaksi. Lajittelu tapahtuu automaattisesti ilma- ja NIR-erottimilla.

Suuri määrä terminaalioperaattoreita, jotka ottavat vastaan eri kuluttajakeräyskohteista tulevaa muovipakkausjätettä ja toimittavat sen edelleen Fortumin laitokselle.

Yrityspakkausten osalta palvelun toimittajia ovat

Yli 60 terminaalia, joihin yritykset voivat toimittaa veloituksetta ohjeen mukaisesti käsiteltyjä muovipakkauksia. 

Yli 20 sopimuskumppania, jotka raportoivat korvausta vastaan kierrättämänsä muovipakkaukset Suomen Uusiomuovi Oy:lle. Me taas kokoamme tiedot yhteen ja raportoimme ne edelleen viranomaisille, jotka valvovat, että lain mukainen kierrätysvaatimus täytetään.

Yrityspakkauksia on Suomessa kierrätetty 1960-luvulta alkaen. Suomen Uusiomuovi Oy edistää monin tavoin muovipakkausten kierrätyksen kasvua. Tavoitteena on, että yhä suurempi osa yrityspakkauksista päätyisi energiahyödyntämisen sijaan kierrätykseen. Jokainen yritys voi omalta osaltaan edistää käytetyn muovipakkauksen ymäristötehokasta lajittelua.