Suomen Uusiomuovi Oy

Suomen Uusiomuovi Oy on muovipakkausten virallinen tuottajayhteisö, jonka tehtävänä on vastata yli 2.500 yrityksen lainmukaisen pakkausten tuottajavastuun toteutuksesta. Päätehtäviin kuuluvat muovipakkausten keräysverkoston ja kierrätyksen järjestäminen sekä pakkausten kierrätettävyyden edistäminen.

Suomen Uusiomuovi Oy

Polku 2025 ohjelmalla kierrätyksen haasteisiin

Kasvavat kierrätysvaatimukset vaativat uusia toimia monilla kierrätyksen osa-alueilla. Mukaan tarvitaan Suomessakin koko arvoketju. Työ on alkanut hyvin monen onnistuneen projektin, selvityksen, investoinnin ja pakkausmuutoksen avulla. Tätä työtä pitää nyt jatkaa.

Suomessa muovipakkausten kierrätys vuonna 2018 oli noin 30 % (pantittomat ja pantilliset yhteensä). EU direktiivin mukaisesti muovipakkausten kansallisen kierrätyksen tulee vuonna 2025 olla 50 % ja vastaavasti 55 % vuonna 2030.

Isot globaalit brändit ovat jo liikkeellä pakkaustensa muutostyössä. Yhteistyötä tapahtuu kansallisten rajojen yli ja mukana on koko arvoketju. Ellen McArthur -säätiö on ollut vahva muutoksen puolestapuhuja (selvityksiä).

Suomen Uusiomuovin POLKU 2025 listaa omat tavoitteensa ja toimenpiteensä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Polku 2025 Www

Suomen Uusiomuovilla on tärkeä asema muovipakkausten kierrätyksen lisäämisessä Suomessa. Tuottajayhteisönä vastaamme 2.500 tuottajavastuullisen yrityksen puolesta heihin kohdistuvan kierrätystavoitteen täyttämisestä. Tuottajavastuulainsäädännöstä löydät lisää tietoa Tuottajavastuu-osiosta.

Tutustu pakkaussuunnittelu oppaaseen, kerro meille ja kysy pakkausvalinnoista. Osallistumme mielellään yrityskohtaisiin työpajoihin, näyttelyihin ja messuihin. Voit myös kysyä meitä seminaareihin esiintymään.