Suomen Uusiomuovi Oy

Suomen Uusiomuovi Oy on muovipakkausten virallinen tuottajayhteisö, jonka tehtävänä on vastata yli 2.500 yrityksen lainmukaisen pakkausten tuottajavastuun toteutuksesta. Päätehtäviin kuuluvat muovipakkausten keräysverkoston ja kierrätyksen järjestäminen sekä pakkausten kierrätettävyyden edistäminen.

Suomen Uusiomuovi Oy

Muovipakkausten kierrätysmaksut vuodelle 2019 ovat kuluttajapakkauksille 30 €/tonni ja yrityspakkauksille 35 €/tonni.

Muovipakkausten kierrätysmaksut vuodelle 2019 ovat kuluttajapakkauksille 30 €/tonni ja yrityspakkauksille 35 €/tonni.

Vesa Soini (vesa.soini a uusiomuovi.fi), 9.10.2018

Pakkausalan tuottajayhteisöt ovat päättäneet pakkausmateriaalikohtaiset kierrätysmaksut vuodelle 2019. Muovipakkausten osalta maksu on kuluttajapakkauksille 30€/tonni ja yrityspakkauksille 35 €/tonni.

Kierrätysmaksulasku pohjautuu materiaalikohtaiseen hinnastoon sekä yrityksen edellisenä vuonna markkinoille laskemiin pakkausmateriaalitonneihin. Kierrätysmaksun lisäksi tuottaja maksaa Rinki Oy:lle asiakasmaksua 1,6 €/tonni vuonna 2019.

Lisätietoja ilmoittamisesta, arviolaskutuksesta sekä muistakin materiaaleista löytyy täältä.Takaisin