Suomen Uusiomuovi Oy

Suomen Uusiomuovi Oy on muovipakkausten virallinen tuottajayhteisö, jonka missio on vastata yli 2.500 yrityksen lainmukaisen pakkausten tuottajavastuun toteutuksesta. Päätehtäviin kuuluvat muovipakkausten keräysverkoston ja hyötykäytön järjestäminen sekä erityisesti kierrätysjärjestelmien edistäminen.

Suomen Uusiomuovi Oy

Käytöstä poistettavat muovipakkaukset kerätään ja viedään jatkojalostettavaksi Ekokemin Muovijalostamoon Riihimäelle

Vesa Soini (vesa.soini a uusiomuovi.fi), 7.9.2016

Tuottajavastuun mukaisia käytettyjen muovipakkausten virtoja syntyy yritystoiminnasta ja kuluttamisesta.

Kuluttajien käytetyt muovipakkaukset kerätään RINKI-ekopisteverkoston kautta, yritystoiminnasta syntyvät pakkaukset puolestaan kerätään Suomen Uusiomuovi Oy:n terminaaliverkostoon.

Ammattimaisesti kerättäviä kuluttajien muovipakkauksia varten järjestetään tarvittaessa täydentäviä vastaanottopisteitä.

Kuluttajapakkausten keräyksestä voit lukeaa lisää täältä.
Yritystoiminnan muovipakkauksista lue lisää täältä.

 Takaisin