Finlands Returplast Ab

Finlands Returplast Ab är en producentorganisation som främjar återvinning av plastförpackningar. Finlands Returplast Ab ägs av 42 i Finland verksamma företag och organisationer. Finlands Returplast Ab är ett icke-vinstdrivande företag.

Ytterligare information

Vesa Soini
vesa.soini a uusiomuovi.fi

+358 50 3820 644

Peter Rasmussen
peter.rasmussen a uusiomuovi.fi
+358 50 434 5827

Finlands Returplast Ab
PB 4
FI-00131 Helsingfors